Bli med på bygdevandring

Varer 1,5 time, til toppen av bygda og ned igjen.

Trykk på punktene når du kommer frem.
For kart, scroll helt ned.

Skru på dataroaming. Videoene er komprimerte og hele bygdevandringen bruker mindre enn 150MB.